Skip to main content
Nowe przepisy od 1 styczna 2018 roku.

Nowe przepisy od 1 styczna 2018 roku.

1 stycznia 2018 roku zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące prawa jazdy. Osoby, które odbiorą dokument prawa jazdy po 1 stycznia 2018 roku będą podlegać nowym przepisom.

W ramach tej nowelizacji zostanie wprowadzone:

  • Zielony listek kierowca podczas trwania okresu próbnego będzie musial mieć z tylu i z przodu samochodu biała, okrągła nalepka, na której tle będzie widniał zielony liść klonowy. Symbol ten kierowca będzie musial posiadać na samochodzie przez pierwsze 8 miesięcy, niezależnie czy kierowca będzie poruszał się cudzym czy swoim samochodem.
  • 2 lata ograniczeń w okresie próbnym okres próbny będzie liczony od dnia odebrania przez młodego kierowcę dokumentu prawa jazdy.

Bedzie obowiązywał osób, które po raz pierwszy zdobędą prawo jazdy kategorii B oraz piratów drogowych, którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami, jeśli taka osoba ponownie przekroczy liczbę 24 punktów karnych w okresie 5 lat od wydania skierowania na kurs reedukacyjny. jeżeli kierowca w ciągu 5 lat od zakończenia kursu znowu przekroczy 24 punkty karne, będzie zmuszony kolejny raz podejść do egzaminu na prawo jazdy

W pewnych sytuacjach będzie on podlegał wydłużeniu na podstawie decyzji starosty. Stanie się tak, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełni dwa wykroczenia potwierdzone w tym okresie mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sadu. W takiej sytuacji okres próbny zostanie przedłużony o 2 lata. Bedzie można go również kilka krotnie powtarzać.

  • Zakaz podejmowania pracy jako kierowca przez 8 miesięcy kierowca, który odbierze prawo jazdy przez pierwsze 8 miesięcy nie będzie miał prawa do podjęcia pracy zarobkowej jako kierowca pojazdu określonego w prawie jazdy kat. B ani wykonywać osobiście działalności gospodarczej, która miałaby polegać na kierowaniu takim pojazdem.
  • Dodatkowe limity prędkości Przez pierwsze 8 miesięcy okresu próbnego będą obowiązywały bardziej rygorystyczne ograniczenia prędkości. poczatkujący kierowca nie będzie mógł jechać szybciej niż 50km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym i 100km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej.
  • Obowiązkowy teoretyczny kurs doszkalający Przez wojewódzkie ośrodki szkolenia kierowców będą prowadzone kursy doszkalające w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Beda one miały formę 2 godzinnych zajęć teoretycznych. Uwzględnia one w szczególności problematykę wypadków drogowych, psychologiczne aspekty kierowania pojazdem i uczestnictwo w ruchu drogowym, przedstawienie czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  • Obowiązkowe szkolenia praktyczne Ośrodki doskonalenia techniki jazdy będą prowadziły szkolenia praktyczne z zakresu zagrożeń w ruchu drogowym. Takie zajęcia będą trwały 1 godzinne a podczas ich trwania kierowcom zostaną przedstawione niebezpieczeństwa wynikające z nadmiernej i niedostosowanej do warunków ruchu prędkości.

Kurs i szkolenie będą odpłatne. Cena kursu będzie wynosiła 100 zł, a szkolenia 200 zł. Opłaty będzie trzeba dokonać między 4 a 8 miesiącem od dnia odebrania dokumentu prawa jazdy.

Redaktor naczelny

Celem serwisu było i jest informowanie użytkowników o najnowszych tematy związanych z egzaminem na prawo jazdy w RP. Stworzyliśmy przez lata sieć współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w całej Polsce oraz z serwisami takimi jak www.prawo-jazdy-360.pl które umożliwają naukę na testy na prawo jazdy i wzorowe przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

;