Skip to main content
Egzamin stal się bardziej przyjazny dla kursantów.

Egzamin stal się bardziej przyjazny dla kursantów.

Od dnia 10.11.2016 roku wprowadzono zmiany, który spowodowały, że egzamin na prawo jazdy stal się bardziej przyjazny dla kursantów.

Przepisy, które obowiązywały do 10.11.2016 roku mówiły o tym, że jeżeli zdający popełni błąd (określony w tabeli błędów w rozporządzeniu) to egzaminator ma obowiązek przerwać egzamin, a zdający automatycznie kończy egzamin na prawo jazdy z wynikiem negatywnym.

Od dnia 10.11.2016 roku egzaminator nie jest już obowiązany do przerwania egzaminu natomiast może to zrobić, ale nie musi. To egzaminator będzie decydował o tym czy przerwanie egzaminu jest konieczne. Bedzie to robił na podstawie sytuacji panującej na drodze oraz ogólnej oceny tego jak kandydat jest przygotowany na kierowcę. Jeżeli osoba egzaminowana niepoprawnie wykona jakieś zadanie egzaminator będzie mógł potraktować to jako jeden z dwóch błędów, które można popełnić i kontynuować egzamin.

zmiany, które zostały wprowadzone z nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami umiejętności, niewłaściwe oznakowanie dróg czy też różne nietypowe sytuacje występujące na drodze podczas oceny kandydata.

Redaktor naczelny

Celem serwisu było i jest informowanie użytkowników o najnowszych tematy związanych z egzaminem na prawo jazdy w RP. Stworzyliśmy przez lata sieć współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w całej Polsce oraz z serwisami takimi jak www.prawo-jazdy-360.pl które umożliwają naukę na testy na prawo jazdy i wzorowe przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

;