Skip to main content
Przebieg egzaminu na prawo jazdy

Przebieg egzaminu na prawo jazdy

  1. Egzamin teoretyczny.

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań. Maksymalna ilość punktów jaka można w nim zdobyć to 74, zęby zaliczyć ten test trzeba zdobyć minimum 68 punktów. Jest to test, jednokrotnego wybory, czyli na każde pytanie istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedz. Przeprowadzany jest za pomocą techniki informatycznej. Aby zostać dopuszczonym do teoretycznego egzaminu państwowego konieczne jest posiadanie ważnego w dniu egzaminu dokumentu tożsamości jest nim dowód osobisty, paszport lub karta pobytu.

W skład egzaminu teoretycznego wchodzi 20 pytani z wiedzy podstawowej w tym:

- 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

Na przeczytanie pytania Osoba przystępująca do egzaminu ma 20 sekund, natomiast na udzielenie odpowiedzi 15 sekund. W tej części egzaminu konieczne jest udzielenie odpowiedzi TAK lub NIE.

Oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia w skład, których wchodzi:

- 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu.

Na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi przysługuje 50 sekund. Na te pytania trzeba udzielić odpowiedzi A, B lub C.

  1. Egzamin praktyczny.

Obowiązuje w nim taka sama zasada jak i na egzaminie teoretycznym, osoba zdająca musi mieć przy sobie ważny w dniu egzaminu dokument tożsamości jest nim dowód osobisty, paszport lub karta pobytu. Osoba egzaminowana musi mieć przy sobie aparat słuchowy, okulary, soczewki, itd. Jeżeli zostało to wskazane w orzeczeniu lekarskim.

Praktyczny egzamin na prawo jazdy kat. B jest nagrywany. Dopuszcza się nagrywanie także innych egzaminów niż kat. B. Celem praktycznej części egzaminu na prawo jazdy jest udowodnienie, że osoba przystępująca do egzaminu umie praktycznie zastosować przepisy ruchu drogowego.

Przebieg egzaminu teoretycznego:

  • Sprawdzenie tożsamości i przedstawienie się egzaminatora
  • Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu.

Czynności z zakresu

System losuje po jednym elemencie z grupy:

1.

- poziom płynu hamulcowego,

- obecność płynu w spryskiwaczach,

- działanie sygnału dźwiękowego,

- poziom oleju w silniku,

- poziom płynu chłodzącego,

2.

- działanie świateł pozycyjnych/postojowych,

- działanie świateł mijania,

- działanie świateł drogowych,

- działanie świateł hamowania ‘STOP’,

- działanie świateł cofania,

- działanie świateł kierunkowskazów,

- działanie świateł awaryjnych

- działanie świateł przeciwmgłowych tylnych - jeśli występuje.

dodatkowo dla kategorii B (96), B+E, C1+E, C+E, D1+E, D+E, T:

- sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia lądunku,

- sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa pojazd silnikowy obok przyczepy)

Osoba podchodząca do egzaminu musi odpowiednio przygotować pojazd do jazdy tak aby mogła go bezpiecznie prowadzić. Polega to na:

- ustawieniu fotela,

- ustawieniu zagłówka,

- ustawieniu lusterek,

- zapięciu pasów bezpieczeństwa,

- upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

  • Zadania na placu manewrowym

W trakcie tej części egzaminu egzaminator ocenia czy osoba egzaminowana potrafi bezpiecznie panować nad pojazdem i czy potrafi używać elementów pojazdu.

Zadania do wykonania na placu manewrowym mogą się różnic w zależności od kategorii prawa jazdy.

  • Zadania w ruchu drogowym

Ta cześć jest przeprowadzana w celu sprawdzenia umiejętności osoby egzaminowanej pod względem bezpiecznego, zgodnego z przepisami, energooszczędnego, sprawnego i nieutrudniającego innym uczestnikom ruchu poruszania się, w ruchu drogowym.

Osoba przeprowadzająca egzamin będzie zwracała szczególna uwagę na to jak wykonywane są manewry na drodze, sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem, skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia na drodze, to czy osoba egzaminowana potrafi ocenić potencjalne lub rzeczywiste zagrożenia na drodze oraz jej zachowanie wobec innych uczestników ruchu.

  • Omówienie egzaminu

Po zakończeniu praktycznej części egzaminu na prawo jazdy egzaminator omawia wynik egzaminu, jeśli osobie egzaminowanej nie uda się uzyskać wyniku pozytywnego to podaje tego przyczynę.

Redaktor naczelny

Celem serwisu było i jest informowanie użytkowników o najnowszych tematy związanych z egzaminem na prawo jazdy w RP. Stworzyliśmy przez lata sieć współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w całej Polsce oraz z serwisami takimi jak www.prawo-jazdy-360.pl które umożliwają naukę na testy na prawo jazdy i wzorowe przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

;