Skip to main content
BRD

BRD

W ramach przedsięwzięć zainicjowanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Wojewódzka Rade Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego realizuje działania w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego bierze udział w badaniu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz opracowaniu wniosków w zakresie usunięcia istniejących i domniemanych zagrożeń.

W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego współpracuje z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji.

Tworzy działalność edukacyjno-informatyczna przez:

- szkolenia przeprowadzane wśród nauczycieli wychowania komunikacyjnego,

- pomoc szkolą w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w ruchu drogowym,

- organizacje konkursów sprawdzających znajomość ruchu drogowego,

- możliwość prowadzenia konkursów i egzaminów na kartę rowerowa na terenie Ośrodka,

- sprawdzanie kwalifikacji dzieci i młodzieży szkolnej, która ubiega się o kartę rowerowa. Na wniosek szkól zajmuje się tym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Redaktor naczelny

Celem serwisu było i jest informowanie użytkowników o najnowszych tematy związanych z egzaminem na prawo jazdy w RP. Stworzyliśmy przez lata sieć współpracy z Ośrodkami Szkolenia Kierowców w całej Polsce oraz z serwisami takimi jak www.prawo-jazdy-360.pl które umożliwają naukę na testy na prawo jazdy i wzorowe przygotowanie do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy

;